ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี
ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ......... Public Training ปี60
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม ......... In-house Training 60
 

ประมวลภาพฝึกอบรม

  -------> คลิ๊ก
 
 

แผนที่ศูนย์ฯ

 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 

Link เพื่อนบ้าน

 
 

 

หลักสูตรฝึกอบรมพิเศษ ฟรี!!

หลักสูตร "ความสำคัญของสถิติในงานเครื่องมือวัด"

ณ ห้องสัมมนา

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) ห้อง MR 214

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร 

  

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110 ,209

 

 

:: หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560 ::
:: Public Training 2016 ::

เดือนมกราคม 2560

1. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 11 - 12 มกราคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั้ง

     :: วันที่ 17 มกราคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 ---> !! เลื่อนเป็นวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 !!
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit)

     :: วันที่ 25 - 26 มกราคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนกุมภาพันธ์2560

1. พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเครื่องวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM)

     :: วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  ขออภัย ! ปิดรับสมัคร (เต็มจำนวน)

     :: วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัดและตลับเมตร

     :: วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5. การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAE for Injection Mold)

    :: วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนมีนาคม 2560

1. การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การใช้เครื่องกลึงซีเอ็นซี (ภาคปฏิบัติ)

     :: วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025 : 2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนเมษายน 2560

1. การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 4 เมษายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การใช้งานเครื่องกัด (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 26 - 27 เมษายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

เดือนพฤษภาคม2560

1. การใช้งานการบำรุงรักษาและการทวนสอบเครื่อง CMM

     :: วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025 : 2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ

     :: วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5.การออกแบบแม่พิมพ์ (CAD for Injection Mold)

     :: วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนมิถุนายน 2560

1. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO-IEC 17025-2005

     :: วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

     :: วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การสอบเทียบเครื่องวัดสามแกน

     :: วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนกรกฎาคม 2560

1. การกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ (CAM Milling for Injection Mold)

     :: วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัดและตลับเมตร

     :: วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การใช้เครื่องกลึงซีเอ็นซี (ภาคปฏิบัติ)

     :: วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนสิงหาคม 2560

1. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025:2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 15 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5. การใช้งานเครื่องกัด (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

6. การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

เดือนกันยายน 2560

1. การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 5 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 6 - 7 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ

     :: วันที่ 13 - 14 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO-IEC 17025-2005

     :: วันที่ 20 - 21 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5.การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนตุลาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนธันวาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com

 

Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •