หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำ

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2563

มกราคม - มิถุนายน 63

 

 

Public Training 2563/2

มิถุนายน - ธันวาคม 63

 

แผนที่ ศูนย์ RDiPT

ติดต่อ

ซื้อ-ซ่อม

เครื่องวัดความชื้น

Tel.089-059-2382

 

 
 
 
 

 

หลักสูตรพิเศษ อบรม ฟรี!

"การวิเคราะห์ใบรับรองผลการสอบเทียบสำหรับจัดการเครื่องมือวัด"

ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)  ห้อง MR 213

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 13.30 – 15.30น. (ลงทะเบียน 13.00 น.)

จำนวนจำกัด

  รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร 

 

.....................................................................................................................................................

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110

.....................................................................................................................................................

เดือนมกราคม 2563

1.การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์

     :: วันที่ 7 - 8 มกราคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 7 - 9 มกราคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 14 มกราคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การใช้งาน การบำรุงรักษา และการทวนสอบเครื่อง CMM

     :: วันที่ 15 - 16 มกราคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.ข้อกำหนดทั้วไปว่าด้วยความสามารถสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017

     :: วันที่ 21 - 22 มกราคม 2563
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

6.พื้นฐานงานฉีดพลาสติก (Basic Injection Molding)

     :: วันที่ 28 - 30 มกราคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

1.การใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซีสำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบเครื่องวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM)

     :: วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนมีนาคม 2563

1.การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มนํ้าหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017 Internal Audit)

     :: วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD for Injection Mold)

     :: วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร     

5.การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และอ่างอุณหภูมิ

     :: วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร     

.....................................................................................................................................................

เดือนเมษายน 2563

1.การสอบเทียบเครื่องวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM)

     :: วันที่ 1 - 2 เมษายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 1 - 2 เมษายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAE for Injection Mold)

     :: วันที่ 7 - 9 เมษายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 21 - 23 เมษายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 28 เมษายน 2563
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

6.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Measuring Instrument Calibration)

     :: วันที่ 28 - 29 เมษายน 2563
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

 

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤษภาคม 2563

1.การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต

     :: วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)

     :: วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบเครื่องกัดซีเอ็นซีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน (Calibration of CNC Milling by Basic Instrument)

     :: วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั้ง

     :: วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

6.การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2563
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

 

.....................................................................................................................................................

เดือนมิถุนายน 2563

1.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์

     :: วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.พื้นฐานงานฉีดพลาสติก (Basic Injection Molding)

     :: วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2563
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

6.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

 

.....................................................................................................................................................

เดือนกรกฎาคม 2563

.....................................................................................................................................................

เดือนสิงหาคม 2563

.....................................................................................................................................................

เดือนกันยายน 2563

.....................................................................................................................................................

เดือนตุลาคม 2563

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤศจิกายน 2562

1.การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบเครื่องกัดซีเอ็นซีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน (Calibration of CNC Milling by Basic Instrument)

     :: วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนธันวาคม 2562

1.การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD for Injection Mold)

     :: วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com