ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี
ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ......... Public Training ปี 59
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม ......... In-house Training 59
 

ประมวลภาพฝึกอบรม

  -------> คลิ๊ก
 
 

แผนที่ศูนย์ฯ

 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 

Link เพื่อนบ้าน

 
 

 

ประกาศ

ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจาก ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

(RDiPT)

ได้ทำการย้ายสำนักงาน และ ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เดิม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

 

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

 

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110 ,209

 

:: หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 ::
:: Public Training 2016 ::

เดือนกมราคม 2560

เดือนกุมภาพันธ์2560

เดือนมีนาคม 2560

เดือนเมษายน 2560

เดือนพฤษภาคม2560

เดือนมิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2559

1. การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

2. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit)

     :: วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

เดือนสิงหาคม 2559

1. การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

2. การกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต

     :: วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

4. การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 23 สิงหาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5. การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAE for Injection Mold)

     :: วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

6. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

เดือนกันยายน 2559

1. พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 6 - 8 กันยายน 2559 ---> !! เลื่อนเป็นวันที่ 5 - 7 กันยายน 2559 !!
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 14 - 15 กันยายน 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 20 กันยายน 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 21 - 22 กันยายน 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5. การใช้งาน การบำรุงรักษา และการทวนสอบเครื่อง CMM

     :: วันที่ 28 - 29 กันยายน 2559
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

เดือนตุลาคม 2559

 

เดือนพฤศจิกายน2559

 

เดือนธันวาคม 2559

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com

 

Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •