หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำ

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2565

มกราคม - มิถุนายน 65

 

 

Public Training 2563/2

มิถุนายน - ธันวาคม 64

 

แผนที่ ศูนย์ RDiPT

ติดต่อ

ซื้อ-ซ่อม

เครื่องวัดความชื้น

Tel.089-059-2382

 

 
 
 
.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

ประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมทุกหลักสูตรวิชา

ผู้ที่มีความสนใจจะเข้าอบรมในหลักสูตรต่างที่ทางศูนย์ RDiPTได้เปิดรับสมัคร

ทางศูนย์ ยังเปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมได้ทุกหลักสูตร ตามปกติ

แต่จะยังไม่สามารถให้บริการได้

จนกว่าสถานการจะคลี่คลาย

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขอทราบรายละเอียด

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 096-830-7075

Fax. 02-579-4576

  Email : tst_rdipt@hotmail.com

ID LINE : tst_rdipt

 

.....................................................................................................................................................

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 096-830-7075

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110

.....................................................................................................................................................

เดือนมกราคม 2565

1.ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017

     :: วันที่ 11 - 12 มกราคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 18 - 20 มกราคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 26 - 27 มกราคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1.การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และอ่างอุณหภูมิ

     :: วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.พื้นฐานงานฉีดพลาสติก (Basic Injection Molding)

     :: วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนมีนาคม 2565

1.การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนเมษายน 2565

1.การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 7 เมษายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 20 - 21 เมษายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 26 - 28 เมษายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤษภาคม 2565

1.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Measuring Instrument Calibration)

     :: วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017 Internal Audit)

     :: วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนมิถุนายน 2565

1.การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต

     :: วันที่ 1 มิถุนายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017

     :: วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5.การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์

     :: วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนกรกฎาคม 2565

.....................................................................................................................................................

เดือนสิงหาคม 2565

.....................................................................................................................................................

เดือนกันยายน 2565

.....................................................................................................................................................

เดือนตุลาคม 2565

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤศจิกายน 2564

1.การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับงานฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

     :: วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017

     :: วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนธันวาคม 2564

1.การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.พื้นฐานงานฉีดพลาสติก (Basic Injection Molding)

     :: วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต

     :: วันที่ 21 - 23 ธันวาค 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต

     :: วันที่ 28 ธันวาคม 2564
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com : ID LINE : tst_rdipt